Ta strona korzysta z plików cookie.

Prezentacja wyników projektu

29 października 2007
Wydarzenia

29 października 2007 roku w siedzibie German Marshall Fund of the United States w Waszyngtonie odbyła się prezentacja wyników projektu „Changing NATO and the Central and East European Agenda”.

Prezentacji dokonał prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, Eugeniusz Smolar. Wyniki skomentował Stephen Larrabee, ekspert RAND Corporation. Projekt zrealizowano w ramach Programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe CSM w okresie od 1 listopada 2006 roku do 31 października 2007. 

[sprawozdanie ENG]

Projekt „Changing NATO and the Central and East European Agenda” był realizowany we współpracy z German Marshall Fund of the United States zgodnie z następującymi założeniami: 

 • Przeprowadzenie debaty na temat obecnej i przyszłej roli NATO;
 • Przeanalizowanie wpływu koncepcji dotyczących NATO, w tym ewentualnego poszerzenia Sojuszu,  na Europę Środkowo-Wschodnią i poza ten region;
 • Zaprezentowanie wpływu państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego na postrzeganie wagi Artykułu V;
 • Zaangażowanie elit, środowisk ekspercko-doradczych i opinii publicznej w państwach regionu w debatę o NATO;
 • Przekazanie wyników dyskusji do NATO i najważniejszych stolic m.in. poprzez udział przedstawicieli NATO, USA i ich europejskich sojuszników w konferencjach i seminariach.

W ramach projektu zorganizowano trzy międzynarodowe konferencje:

 • „NATO i Artykuł V”, 8 marca 2007, Warszawa [sprawozdanie]
 • „NATO i UE w politykach bezpieczeństwa państw Europy Środkowej”, 17 maja 2007, Warszawa
 • “Georgia in the Transatlantic Security Debate”, 4 października 2007, Tbilisi

Prace prowadzone w ramach projektu podsumowuje publikacja pt. „Article V and NATO: the Core Clause”

Prezentacji dokonał prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, Eugeniusz Smolar. Wyniki skomentował Stephen Larrabee, ekspert RAND Corporation. Projekt zrealizowano w ramach Programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe CSM w okresie od 1 listopada 2006 roku do 31 października 2007. [zdjęcia]

[sprawozdanie ENG]

Projekt „Changing NATO and the Central and East European Agenda” był realizowany we współpracy z German Marshall Fund of the United States zgodnie z następującymi założeniami: 

 • Przeprowadzenie debaty na temat obecnej i przyszłej roli NATO;
 • Przeanalizowanie wpływu koncepcji dotyczących NATO, w tym ewentualnego poszerzenia Sojuszu,  na Europę Środkowo-Wschodnią i poza ten region;
 • Zaprezentowanie wpływu państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego na postrzeganie wagi Artykułu V;
 • Zaangażowanie elit, środowisk ekspercko-doradczych i opinii publicznej w państwach regionu w debatę o NATO;
 • Przekazanie wyników dyskusji do NATO i najważniejszych stolic m.in. poprzez udział przedstawicieli NATO, USA i ich europejskich sojuszników w konferencjach i seminariach.

W ramach projektu zorganizowano trzy międzynarodowe konferencje:

 • „NATO i Artykuł V”, 8 marca 2007, Warszawa [sprawozdanie]
 • „NATO i UE w politykach bezpieczeństwa państw Europy Środkowej”, 17 maja 2007, Warszawa
 • “Georgia in the Transatlantic Security Debate”, 4 października 2007, Tbilisi

Prace prowadzone w ramach projektu podsumowuje publikacja pt. „Article V and NATO: the Core Clause”

Pliki: