Powołanie na stanowisko Podsekretarza Stanu w MSWiA

Pan Antoni Podolski, kierujący w CSM Programem Europejskim, został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Informujemy o tym z radością i dumą pomieszaną ze smutkiem: Polska zyskała – CSM stracił…

Antoni Podolski – Nowy Podsekretarz Stanu w MSWiA

Antoni PODOLSKI – Absolwent wydziału historii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-1996 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w latach 1996-1999 Sekretarz Programu dla Zagranicy Polskiego Radia oraz stypendysta NATO (1997-1999) i doradca Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych (1998-1999). W latach 1999-2001 – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialny między innymi za ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe, ochronę granic i migrację oraz współpracę transgraniczną. W latach 2002-2004 m.in. doradca Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji oraz doradca Zarządu Województwa Pomorskiego. Od 2004 roku ekspert i dyrektor programowy w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie oraz doradca w zakresie problematyki zarządzania kryzysowego i polityki informacyjnej. Autor szeregu analiz i artykułów na temat bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa energetycznego, polityki zagranicznej, integracji europejskiej.43 lata. Żonaty, jedno dziecko.