Ta strona korzysta z plików cookie.

Powołanie na stanowisko Podsekretarza Stanu w MON

27 listopada 2007
Wydarzenia

Pani Maria Wągrowska, kierująca w CSM Programem Bezpieczeństwa Międzynarodowego została powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Informujemy o tym z radością i dumą pomieszaną ze smutkiem: Polska zyskała – CSM stracił…

Powołanie nowych podsekretarzy stanu (www)

Maria WĄGROWSKA – szef Programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Centrum Stosunków Międzynarodowych. Sprawowała merytoryczny nadzór nad kilkoma projektami z dziedziny stosunków międzynarodowych, m.in. “Europe as an International Actor: Convergence, Divergence and the Future of CFSP”, „The East European Agenda and Transatlantic Relations” oraz „Changing NATO and the Central and East European Agenda”. Wiceprezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Przedtem redaktor naczelny tygodnika „Polska Zbrojna” i innych wydawnictw na tematy wojska oraz obronności, wicedyrektor Domu Wydawniczego „Bellona”. Wcześniej komentator problematyki bezpieczeństwa dziennika „Rzeczpospolita”, korespondent tego dziennika oraz telewizji i radia w Brukseli; uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji na tematy polityki bezpieczeństwa, obronności i wojskowości. Komentator problematyki bezpieczeństwa w mediach polskich i zagranicznych, autor kilku publikacji z tego zakresu, wykładowca problematyki międzynarodowej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.