„Potrzebujemy partnerskich relacji pomiędzy sferami publiczną i prywatną” – dr Małgorzata Bonikowska w radiowej Jedynce [15.12.2015]