Pomysł na przyszłość: prawa człowieka

CSM jest organizacją partnerską programu „POLAND in Theory and Practice: from Resistance to Solidarity, from Transformation to Civic Society” („Polska w teorii i praktyce: od oporu do S/solidarności, od transformacji do społeczeństwa obywatelskiego”), realizowanego przez Humanity in Action.

Jak zmieniać świat na lepsze? Jak działać na rzecz ochrony praw człowieka? Realizować własne kampanie społeczne, zyskiwać dla nich wsparcie i akceptację? Tego wszystkiego już od siedmiu lat uczą się studenci i absolwenci uczestniczący w programie Humanity in Action Polska. Kolejna rusza już 25 czerwca.

Humanity In Action (HIA) to międzynarodowa organizacja edukacyjna. Powstała w 1997 roku w Stanach Zjednoczonych. Jej narodziny zainspirowało pytanie, dlaczego w ekstremalnych warunkach wojennych niektóre społeczeństwa zgodnie z zasadą solidarności starały się za wszelką cele ocalić swoich współobywateli – Żydów – a inne nie. W przekonaniu, że testem demokracji jest stosunek do mniejszości, na początku działalności HIA porównywano doświadczenia Danii i Holandii. Z czasem dr Judith Goldstein, założycielka HIA, doszła do wniosku, że o wiele istotniejsze jest pytanie o to, jak zainspirować młodych ludzi, by czuli potrzebę przeciwstawiania się łamaniu praw człowieka. W tym duchu organizacje HIA prowadzą swoje działania. Ich głównym celem jest kształcenie młodych ludzi w dziedzinie praw człowieka oraz inspirowanie ich do podejmowania działań na rzecz osób dotkniętych dyskryminacją, rasizmem, ksenofobią lub antysemityzmem. W 2005 r. HIA rozpoczęła swoją działalność w Polsce z inicjatywy Moniki Mazur-Rafał. Jej celem było stworzenie organizacji, która czerpiąc z unikalnych polskich doświadczeń i łącząc różne środowiska, będzie skutecznie edukować i aktywizować młodych obywateli. 
Tegoroczna polska edycja programu, zatytułowana „POLAND in Theory and Practice: from Resistance to Solidarity, from Transformation to Civic Society” („Polska w teorii i praktyce: od oporu do S/solidarności, od transformacji do społeczeństwa obywatelskiego”) rozpocznie się 25 czerwca. Zakończy się dopiero w przyszłym roku, bo szereg warsztatów i spotkań, które będą miały miejsce w lipcu, to dopiero wstęp do realizacji rocznego projektu.
W programie wezmą udział studenci i absolwenci z Europy (m.in. Polski, Niemiec, Ukrainy) oraz USA, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, nabyć nowe umiejętności i kontakty pomocne w działalności na rzecz praw człowieka. W trakcie prelekcji, warsztatów i wizyt studyjnych będą oni mieli możliwość kontaktu z ekspertami i doświadczonymi aktywistami (m.in. z prof. Zdzisławem Machem, prof. Andrzejem Rychardem, dr. Adamem Bodnarem, Anną Dryjańską z fundacji Feminoteka, Joanną Garnier z fundacji La Strada, Beatą Tokarz-Kamińską z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, Rafałem Pankowskim ze stowarzyszenia Nigdy Więcej). Dodatkowo będą się uczyć od specjalistów, w jaki sposób tworzyć atrakcyjne i skuteczne kampanie społeczne. Wypracowane w trakcie programu pomysły na kampanie społeczne zostaną zaprezentowane publicznie 20 lipca w klubokawiarni Fawory na Żoliborzu.
Po programie każdy uczestnik powinien w ciągu roku wdrożyć swój projekt na rzecz praw człowieka (tzw. action project). Najlepsze pomysły mają szanse otrzymać wsparcie finansowe w postaci mini-grantów. Wszystkie mogą liczyć na pomoc merytoryczną oraz wsparcie instytucjonalne ze strony sieci HIA.
Wszyscy uczestnicy, którzy zrealizują swoje projekty, będą mieli możliwość dołączenia do sieci absolwentów programów Humanity in Action (tzw. senior fellows networks) i tym samym stać się częścią aktywnej międzynarodowej społeczności młodych liderów i aktywistów. Jej cel to wzajemna pomoc i współpraca. Dodatkowo absolwenci programów mogą liczyć na ciekawe staże i praktyki. HIA współpracuje między innymi z Parlamentem Europejskim, Kongresem Amerykańskim i siecią NGO-sów w San Francisco.
Raz do roku odbywają się też spotkania absolwentów programów HIA z wszystkich krajów  podczas których dzielą się wiedzą i doświadczeniami. W tym roku takie spotkanie będzie miało miejsce w Sarajewie, o organizację przyszłorocznego stara się po raz pierwszy Polska.
Przebieg programu będzie można śledzić na bieżąco na blogu prowadzonym przez uczestników:  http://hiapoland2012.blogspot.com.
Patronat medialny nad programem objęły: portale kampaniespoleczne.pl i Edulandia.pl, Cafe Babel, Radio Kampus, Aktivist. Organizacją partnerską programu jest Centrum Stosunków Międzynarodowych.
Więcej informacji: www.humanityinaction.org,  http://www.facebook.com/HIAPolska
Blog uczestników ubiegłorocznej edycji programu:  http://hiapoland2011.blogspot.com/
Kontakt dla mediów:
Magda Szarota
Członek Zarządu/Dyrektor ds. Komunikacji 
Humanity in Action Polska
m.szarota(at)humanityinaction.org
ul. Konwiktorska 7 lok. 43/7
00 – 216 Warszawa
tel./fax: +48 22 635 01 50     
skype: HIAPoland

Humanity in Action (HIA) – organizacja non-profit działająca w Bośni i Hercegowinie, Danii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce i USA, która od  piętnastu lat inspiruje i wspiera młodych liderów w działalności na rzecz praw człowieka. Od 1998 roku programy HIA ukończyło ponad 1 000 studentów z całego świata, z czego jedna trzecia wzięła udział w prestiżowych programach praktyk HIA organizowanych m.in. w Kongresie Stanów Zjednoczonych, Parlamencie Europejskim, Duńskim Centrum ds. Praw Człowieka. Absolwenci Humanity in Action tworzą sieć absolwentów (tzw. senior fellows network) w różnych krajach, dzięki czemu mogą oni wspólnie, w międzynarodowych grupach realizować projekty w dziedzinie praw człowieka.