Ta strona korzysta z plików cookie.

Polsko-Amerykański Tydzień Innowacyjności w Kalifornii

16 listopada 2014
Naszym zdaniem

W dniach 16-21 listopada odbyło się na zachodnim wybrzeżu USA największe polskie wydarzenie gospodarcze ostatnich lat. Przy jego organizacji pracowały m.in. resorty spraw zagranicznych, nauki i szkolnictwa wyższego, gospodarki oraz środowiska. Polskiej delegacji, której przewodniczyła podsekretarz stanu Katarzyna Kacperczyk, towarzyszyło ponad 150 przedstawicieli firm, instytutów naukowo-badawczych, uniwersytetów oraz organizacji zaangażowanych we wdrażanie innowacyjnych projektów. Był wśród nich także ośrodek THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Głównym tematem forum były możliwości rozwoju polsko-amerykańskich projektów energetycznych, biomedycznych, w sektorze płatności i finansów, systemów informatycznych oraz technologii wykorzystywanych w przemyśle kreatywnym. Wiceminister Kacperczyk podkreśliła, że innowacje odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości. Równolegle do Forum Innowacyjności odbyła się I sesja Polsko-Amerykańskiej Rady Innowacyjności – instytucji międzyrządowej, mającej na celu pogłębienie współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie innowacyjności. Rada została powołana podczas czerwcowej wizyty prezydenta Baracka Obamy w Polsce. Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorstw, uczelni i instytutów badawczych, które inwestują w projekty badawczo-rozwojowe z obszarów technologii, obronności, energii i zdrowia. Podczas obrad rady podpisano również dokument precyzujący zasady dwustronnej współpracy w obszarze innowacji (Statement of Intent).

Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji współorganizowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska oraz instytucje wspierające rozwój innowacyjności polskiej gospodarki takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przemysłu, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Projekt jest wspierany przez liczne grono partnerów strategicznych reprezentujących polskie i amerykańskie podmioty z sektora prywatnego i organizacji pozarządowych.

Polscy uczestnicy mieli okazję wziąć udział w seminariach w Los Angeles, na uniwersytetach Berkeley i Stanforda, a także w warsztatach w Rocket Space w San Francisco nt. narzędzi i instrumentów rozwoju współpracy z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów. Uczestniczyli też w ponad 25 wizytach studyjnych w amerykańskich instytucjach i przedsiębiorstwach skutecznie wdrażających innowacje i nowoczesne technologie. Ponadto, na Uniwersytecie Stanforda odbyła się debata nt. roli kobiet w sferze innowacyjności, a w San Francisco Design Center miała miejsce promocja najnowszych polskich rozwiązań technologicznych.

Więcej o wydarzeniu: http://www.paiw.pl/pl/o-paiw

Źródło: http://www.msz.gov.pl/