Polska w Afryce. Jak działać, żeby to miało sens?

Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na kolejną rozmowę z cyklu Zoom na świat. Raz w tygodniu na żywo wspólnie z naszymi gości: dyplomatami, przedsiębiorcami, ekspertami analizujemy sytuację na świecie z polskiej i europejskiej perspektywy.
XX

Naszymi gośćmi byli:
? Omenaa Mensah, bizneswoman, filantropka działająca na rzecz Afryki
? Marek Zmysłowski, przedsiębiorca, inwestor, od 2013 prowadzi działalność biznesową w Afryce

Rozmowę moderuje dr Małgorzata Bonikowska, politolog, prezes CSM.

Z naszymi gośćmi rozmawiamy o tym:
– jaka jest percepcja Europy (i Polski) w krajach Afryki subsaharyjskiej?
– jak działać w krajach afrykańskich, aby to było najbardziej efektywne?
– przykłady projektów realizowanych przez Polaków w Afryce