Ta strona korzysta z plików cookie.

Polska jako kraj zaangażowany w tworzenie polityki migracyjnej gwarantującej równowagę pomiędzy potrzebami rynku pracy i bezpieczeństwa wewnętrznego

5 września 2022
Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje

Centrum Europejskie UW, Centrum Stosunków Międzynarodowych i Instytut Europy Środkowej zapraszają na webinarium 

„Polska jako kraj zaangażowany w tworzenie polityki migracyjnej gwarantującej równowagę pomiędzy potrzebami rynku pracy i bezpieczeństwa wewnętrznego”. 

Webinarium jest częścią projektu „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje”. Jest to zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu grantowego „Dyplomacja Publiczna 2022”. 

DEBATA BĘDZIE DOSTĘPNA NA KANALE YOUTUBE: Centrum Stosunków Międzynarodowych od 7 września 2022 r. godz. 17:00.

Naszymi gośćmi będą: 

dr Marta Pachocka, Katedra Studiów Politycznych SGH; kierownik Zakładu Polityki Migracyjnej w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego; Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). 

Janusz Balicki,  dr hab. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Instytut Nauk Politycznych i Administracji (Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych); kierownik Międzyinstytutowego Zespołu Badań nad Migracjami oraz Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracjami; członek Rządowej Rady Ludnościowej. 

Artur Gruszczak, profesor nauk społecznych, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest członkiem wydziału Europejskiej Akademii Online, Centre International de Formation Européenne w Nicei. 

Dominik Wach, politolog, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, afiliowany w Ośrodku Badań nad Migracjami, asystent w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodowo zajmował się integracją uchodźców w latach 2008-2022. 

Debata odbędzie się w języku angielskim.