Projekt został zrealizowany przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych w Pradze (renomowanym niezależnym ośrodkiem analitycznym) w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015”. 16 czerwca 2015 r. w siedzibie CSM w Warszawie odbyła się pierwsza z dwóch debat „Polska i czeska polityka bezpieczeństwa: (ro)zbieżności”, w której wzięli udział polscy i czescy eksperci, liderzy młodzieżówek partyjnych i organizacji pozarządowych oraz mediów. Drugie seminarium zostało zorganizowane 26 października 2015 r. w Pradze przez Instytut Stosunków Międzynarodowych. Po warszawskiej debacie powstała publikacja „Polska i czeska polityka bezpieczeństwa: protokół (ro)zbieżności”, zawierająca wnioski i rekomendacje dla resortów spraw zagranicznych obu państw.

Podczas spotkań eksperckich omawiano podobieństwa i różnice w postrzeganiu przez Polskę i Czechy zagrożeń dla bezpieczeństwa w Europie i w regionie w związku z polityką Rosji oraz sytuacją na Ukrainie, zarysowywano scenariusze działań, a także identyfikowano obszary współpracy na potrzeby zbliżania stanowisk politycznych obu krajów. Debaty odbywały się w języku angielskim. 

Program debaty zorganizowanej 16 czerwca 2015 r. w Warszawie:
{phocadownload view=file|id=596|target=s}

Raport „Polska i czeska polityka bezpieczeństwa: (ro)zbieżności” (w języku angielskim):

{phocadownload view=file|id=650|target=s}


Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015”.

msz

{phocadownload view=youtube|url=https://www.youtube.com/watch?v=wsSVYdIvahU}
{phocadownload view=youtube|url=https://www.youtube.com/watch?v=rUzQ9s7QETk}
{phocadownload view=youtube|url=https://www.youtube.com/watch?v=cu5V81_6Clg}
{phocadownload view=youtube|url=https://www.youtube.com/watch?v=GXKL_Wlp9LQ}
{phocadownload view=youtube|url=https://www.youtube.com/watch?v=JAEuTNVfB0g}
{phocadownload view=youtube|url=https://www.youtube.com/watch?v=ForlB4IVE5o}
{phocadownload view=youtube|url=https://www.youtube.com/watch?v=cm76NivZTlE}
{phocadownload view=youtube|url=https://www.youtube.com/watch?v=J0NRMT2f_VQ}
{phocadownload view=youtube|url=https://www.youtube.com/watch?v=c41xiPmfdKg}
{phocadownload view=youtube|url=https://www.youtube.com/watch?v=y0YWzs45RaM}
{phocadownload view=youtube|url=https://www.youtube.com/watch?v=8E1-HLeSXA8}