„Polska coraz skuteczniej likwiduje bariery rozwoju przedsiębiorczości” – dr Małgorzata Bonikowska w Radiu TOK FM [28.10.2015]