„Polska 2015 – Sprawozdanie krajowe” Komisji Europejskiej: dyskusja ekspertów w Przedstawicielstwie KE w Warszawie

Opublikowany 26 lutego „Country report” ocenia polską sytuację ekonomiczną w kontekście przygotowanej przez Komisję Europejską rocznej analizy wzrostu gospodarczego. Zalecono tam, aby polityka gospodarcza i społeczna Unii Europejskiej opierała się w 2015 roku na trzech głównych filarach: inwestycjach, reformach strukturalnych i odpowiedzialności budżetowej. Uwzględniając plan inwestycyjny dla Europy (tzw. „plan Junckera”), w sprawozdaniu zbadano możliwości zmaksymalizowania wpływu zasobów publicznych i odblokowania inwestycji prywatnych w Polsce.

W ocenie Komisji Europejskiej, w Polsce zadłużenie sektora prywatnego jest ograniczone, a sektor finansowy cechuje stabilność. Silny popyt wewnętrzny nadal napędza działalność gospodarczą, ale potencjalny wzrost będzie zwalniał w miarę wzrostu wydajności pracy. Następuje stopniowa poprawa finansów publicznych oraz warunków na rynku pracy, jednak aktywność zawodowa jest wciąż niska. Pozycja zewnętrzna Polski poprawia się, ale konieczna jest zmiana specjalizacji produktowej na bardziej zaawansowaną technologicznie.

Cały raport:
{phocadownload view=file|id=561|target=s}

Raporty na temat pozostałych państw członkowskich są dostępne TUTAJ.