„Politycy muszą bronić handlu i wyjaśnić światu, jak ważne jest funkcjonowanie szlaków handlowych i łańcuchów dostaw” – powiedziała Cecilia Malmström, komisarz ds. handlu UE w latach 2014-2019, w rozmowie z ekspertem CSM dr Bartłomiejem Nowakiem.

Mieliśmy do czynienia ze spadkami aktywności w jednych obszarach, ale również ze wzrostem w innych, ponieważ wielu konsumentów nabywało dobra przez internet. Byliśmy zatem świadkami zwiększonego popytu na sprzęt komputerowy, technologie oraz surowce takie, jak drewno. Handel odegra kluczową rolę w ożywieniu gospodarczym, w miarę jak będziemy wychodzić z kryzysu – mówi Cecilia Malmström.

Dr Bartłomiej Nowak również poruszył wątek roli handlu w ożywieniu gospodarczym po pandemii COVID-19, upolitycznienie handlu oraz reorganizacji unijnych łańcuchów dostaw.

Dowiedz się więcej