płk Piotr Gąstał o modernizacji sprzętu polskiej armii

Witold Jurasz, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych, rozmawia z płk Piotrem Gąstałem, b. d-cą Jednostki Wojskowej GROM oraz gen. Jarosław Stróżyk, generałem brygady rezerwy.

Menu