Konflikt na Ukrainie zmusza Polskę do pogłębionej analizy priorytetów w polityce wschodniej – piszą dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM i Michał Szczygielski, analityk CSM. Zainicjowane przez Warszawę w 2009 r. Partnerstwo Wschodnie przeżywa obecnie kryzys w wyniku zdecydowanych działań Moskwy, dążącej do utrzymania wpływów w sąsiedztwie. Odpowiedzią Polski powinna być korekta założeń Partnerstwa i propozycja mediacji Wschód-Zachód, prowadząca w dłuższej perspektywie do poprawy w stosunkach naszego państwa z Rosją. Priorytety polskiej polityki wschodniej w kontekście wydarzeń na Ukrainie wydają się jasne – są nimi m.in. dążenie do zwiększenia obecności NATO w Europie Środkowej i krajach bałtyckich.

Ponadto, wśród priorytetów jest także popieranie inicjatyw służących powstrzymywaniu Rosji (w tym sankcji gospodarczych), a także udzielanie Kijowowi wsparcia w politycznej i ekonomicznej transformacji.Jednak dominujące obecnie w Polsce definiowanie interesu narodowego jako sprzeciwu wobec działań Moskwy nie może być krótkowzroczne.

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Partnerstwo Wschodnie – komentarz CSM