Panel CSM „Energia w Polsce i w Niemczech. Co nas łączy, co nas różni”, Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach 14 maja 2013 r. Centrum Stosunków Międzynarodowych zorganizowało panel „Energia w Polsce i w Niemczech. Co nas łączy, co nas różni”.

 

  • Systemy, miksy i polityki energetyczne Polski i Niemiec – różnice i podobieństwa.

  • Przyszłość energetyki opartej na węglu w obu krajach. Jak zapewnić węglowi miejsce w gospodarce niskoemisyjnej?

  • Rola odnawialnych źródeł energii w niemieckiej i polskiej polityce energetycznej.

  • Jak Polska i Niemcy odpowiadają na wyzwania europejskiej polityki klimatycznej?

W dyskusji udział wzięli:

Dirk Biermann – Dyrektor Zarządzający, Markets and System Operations, 50 Hertz Transmission GmbH; Werner Diwald – Członek Zarządu, ENERTRAG AG; Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu, PSE SA; Jerzy Margański – Ambasador RP w Niemczech; Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa LOTOS SA; Friedbert Pflueger – Dyrektor Wykonawczy, Europejskie Centrum Bezpieczeństwa, Energii i Surowców, EUCERS, Kings College London; Janusz Reiter – Centrum Stosunków Międzynarodowych, Ambasador RP w Niemczech w latach 1990-1995 oraz USA w latach 2005-2007; Paweł Smoleń – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Prezydent, EURACOAL – Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego; Hartmuth Zeiß – Prezes Zarządu, Vattenfall Europe Generation AG.

Transmisja:  http://biznes.pl/wiadomosci/raporty/transmisje-on-line-sesji-tematycznych-na-europejsk,5513410,1,5477339,473,news-detal.html