Otwarcie Instytutu Polskiego w Delhi z udziałem CSM

Pierwszy premier niepodległych Indii, Jawaharlal Nehru, mawiał, że kultura poszerza zarówno umysł, jak też ducha. Również w to wierzymy i dlatego w indyjskiej stolicy działa Instytut Polski – powiedziała dyrektor placówki Anna Tryc-Bromley, otwierając nową siedzibę Instytutu. W uroczystości wzięli udział m.in.: Rahul Chhabra z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Indii, dyrektor Indyjskiej Rady Spraw Międzynarodowych (ICWA), Ambasador RP w Indiach Tomasz Łukaszuk, Prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska, Prezes Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej J.J. Singh oraz polscy i indyjscy artyści, którzy pracowali przy adaptacji pomieszczeń Instytutu.