Oferta współpracy: koordynator administracyjny

Centrum Stosunków Międzynarodowych realizuje obecnie projekt z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, PROGRAM 2011 oraz budżetu państwa: Integracja dzieci uchodźców oraz dzieci osób objętych międzynarodową ochroną prawną w polskich szkołach „I-KIDS”. Projekt trwać będzie 18 miesięcy (do 30 czerwca 2013 r.).

Poszukujemy kandydatów na stanowisko koordynator administracyjny. Oczekujemy od nich:
– co najmniej tytułu magistra,
– co najmniej dwuletniego udokumentowanego doświadczenia w pracy w organizacjach pozarządowych,
– doświadczenia w koordynacji projektów finansowanych ze środków zagranicznych.

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 5 stycznia 2012 r. do godz. 16.00 na adres info(at)csm.org.pl.