Oferta współpracy: kierownik merytoryczny projektu

Centrum Stosunków Międzynarodowych realizuje obecnie projekt z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, PROGRAM 2011 oraz budżetu państwa: Opracowanie i wdrożenie narzędzi pomocniczych dla pracowników administracji publicznej pracujących z uchodźcami i rodzinami uchodźczymi w systemie edukacji w Polsce „I-KIDS”. Projekt trwać będzie do 30 czerwca 2013 r.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko kierownika projektu.

Oczekujemy od nich:
– tytułu naukowego profesora z dorobkiem odpowiadającym wymaganiom doświadczonego naukowca w dziedzinie nauk społecznych opublikowanym na stronach Narodowego Centrum Nauki,
– co najmniej pięciu publikacji w prestiżowych publikacjach w ostatnich dziesięciu latach,
– co najmniej dwóch monografii opublikowanych w ostatnich pięciu latach,
-doświadczenia w prowadzeniu i kierowaniu projektami unijnymi w ostatnich pięciu latach,
-doświadczenia eksperckiego w międzynarodowych projektach poświęconych edukacji dzieci uchodźców.

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 20 lipca 2012 r. do godz. 16.00 na adres info(at)csm.org.pl