Oferta współpracy: badacz

Centrum Stosunków Międzynarodowych realizuje obecnie projekt z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, PROGRAM 2010: Cudzoziemscy małżonkowie obywateli polskich – wymiar genderowy. Projekt trwać będzie 12 miesięcy.

Poszukujemy kandydatów na stanowiska badaczy.

Od kandydatów oczekujemy:
§    Co najmniej tytułu magistra.
§    Co najmniej pięcioletniego udokumentowanego  doświadczenia badawczego z wykorzystaniem metod jakościowych.
§    Doświadczenia w pracy przy projektach realizowanych ze środków unijnych w zakresie tematyki migracyjnej w ostatnich pięciu latach.
§    Dorobku badawczego i naukowego potwierdzonego publikacjami.

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 27 maja 2011 na adres info@csm.org.pl