Oferta współpracy: Analityk

Centrum Stosunków Międzynarodowych realizuje obecnie projekt z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, PROGRAM 2011 oraz budżetu państwa: Integracja dzieci uchodźców oraz dzieci osób objętych międzynarodową ochroną prawną w polskich szkołach „I-KIDS”. Projekt trwać będzie do 30 czerwca 2013 r.

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko analityka. Oczekujemy od nich:
– co najmniej tytułu doktora nauk społecznych,
– co najmniej pięcioletniego udokumentowanego doświadczenia badawczego z wykorzystaniem metod jakościowych,
– doświadczenia w pracy przy projektach realizowanych ze środków unijnych w zakresie tematyki migracyjnej w ostatnich pięciu latach,
– dorobku badawczego i naukowego potwierdzonego publikacjami.

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 20 lipca 2012 r. do godz. 16.00 na adres info(at)csm.org.pl