“Od UE należy oczekiwać szybkich i trafnych decyzji, a nie kolejnych debat” – dr Małgorzata Bonikowska dla “Panoramy” TVP [2.03.2016]

Menu