Od PRL do III Rzeczypospolitej. Polska wobec zjednoczenia Niemiec – 1989-1991. Wybór dokumentów 2000

Sponsorzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej