Ta strona korzysta z plików cookie.

Obserwatorium

Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) przedstawia inicjatywę „Obserwatorium”, projekt obejmujący „Obserwatorium Azjatyckie” oraz „Obserwatorium Bliskowschodnie”. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest stworzenie szerokiej sieci współpracy, zrzeszającej interdyscyplinarną grupę specjalistów z różnych dziedzin, takich jak ekonomia, polityka, społeczeństwo oraz kultura, z szczególnym uwzględnieniem regionów Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki.

Działania „Obserwatorium” będą koncentrować się na tworzeniu i publikowaniu specjalistycznych analiz i tekstów, organizacji paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów, a także na realizacji wydarzeń naukowych i kulturalnych. Dodatkowo, projekt będzie aktywnie obecny w mediach, co pozwoli na szerzenie wiedzy i promowanie dialogu międzykulturowego.

Poprzez ten projekt, CSM pragnie przyczynić się do pogłębienia zrozumienia złożonych realiów i wyzwań stojących przed krajami Bliskiego Wschodu, Azji oraz Afryki, promując jednocześnie wymianę wiedzy i doświadczeń między specjalistami z różnych dziedzin.