„Obie wielkie partie w Niemczech nie były w stanie dotrzeć do wyborców” – Janusz Reiter w Onet Rano [25.09.2017]