Obchody święta narodowego Austrii z udziałem CSM

26 października 1955 roku Rada Narodowa Austrii podpisała deklarację neutralności, spełniając postawiony przez aliantów warunek odzyskania niepodległości. Austria do dziś nie jest członkiem żadnego paktu wojskowego i zachowuje militarną niezależność. W 1995 roku weszła natomiast do Unii Europejskiej. Na uroczystości z okazji święta narodowego tego kraju CSM reprezentowała Adrianna Śniadowska. Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Austrią zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. 

Oba kraje współpracują w ramach UE, biorą także aktywny udział w Partnerstwie Regionalnym – razem z Czechami, Słowacją, Słowenią i Węgrami. W relacjach gospodarczych największą rolę odgrywa sektor budowlany, bankowy, ubezpieczeniowy i spożywczy.

austria2 1austria2 2