Ta strona korzysta z plików cookie.

O polityce energetycznej UE

17 stycznia 2014
Naszym zdaniem

Energetyka to ważny i strategiczny sektor gospodarki, dlatego tak ważne jest, aby przy określaniu długookresowych kierunków jej rozwoju uwzględniać szerokie spektrum uwarunkowań społeczno-gospodarczych, geopolitycznych i ekonomiczno-finansowych wszystkich państw członkowskich – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas Forum Energetycznego Polska-Niemcy. Spotkanie odbyło się 17 stycznia 2014 r. w Berlinie.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że dążenie do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych nie może odbić się niekorzystnie na konkurencyjności gospodarki i na zabezpieczeniu dostaw energii. – Należy także pamiętać, iż optymalne, bezpieczne i zrównoważone korzystanie z własnych zasobów energetycznych oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego UE i poszczególnych państw członkowskich – wyjaśnił. Zdaniem wicepremiera w procesie realizacji polityki klimatyczno-energetycznej konieczny jest także sprawiedliwy podział obciążeń między państwami członkowskimi. – Trzeba zatem brać pod uwagę m.in. poziom emisji, aby nie dopuścić do sytuacji, w której preferowane są kraje likwidujące u siebie przemysł, zwłaszcza energochłonny, a wysokie potrzeby konsumpcyjne zaspokajane są importem spoza UE – zaznaczył.

W jego opinii bardzo ważne jest szukanie pozytywnych rozwiązań, które mogą być przez wszystkich zaakceptowane. Ponadto niezbędna jest współpraca oraz przejrzyste komunikowanie państw w zakresie planów w odniesieniu do krajowych polityk energetycznych. – Ma to znaczenie np. w przypadku Energiewende i wpływu tej polityki na funkcjonowanie unijnego i polskiego rynku energii – podkreślił. Zauważył również, że Polska z zainteresowaniem obserwuje rozwój niemieckiej transformacji energetycznej. Szef resortu gospodarki odniósł się także do kwestii unijnego energy mix. – Państwa członkowskie mają zapewnioną traktatową swobodę ich kształtowania. Jednak kolejne polityki uzgadniane na szczeblu UE powodują, że niezależność ta zostaje utracona, co wpłynie niekorzystnie na sytuację sektora – powiedział. – Zgodnie z przyjętą przez nas strategią energetyczną, w przyszłym bilansie energetycznym znajdzie się miejsce dla różnych technologii i dla bardziej niż dotąd zróżnicowanego energy mix. Węgiel jednak pozostanie postawą naszego systemu energetycznego – wyjaśnił. Wicepremier Piechociński wyraził również gotowość Polski do rozwijania współpracy naukowo-badawczej zarówno dwustronnej jak i w ramach projektów unijnych w obszarze nowych technologii energetycznych i innowacji.
Adres źródła: http://www.mg.gov.pl/node/19920