Piotr Buras pt. Między europeizacją a Gazpromem.

Piotr Buras – politolog, publicysta, specjalizuje się w problematyce niemieckiej. Stały wspólpracownik Centrum Stosunków Międzynarodowych. Od stycznia do października 2008 był visiting scholar w Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie jako stypendysta Volkswagen Stiftung w ramach programu European Common Foreign and Security Policy Studies.

Pliki: