Nowak dla Polskiego Radia: To dopiero propozycja Komisji! Czeka ją trudna droga

Bartłomiej Nowak w rozmowie z Polskim Radiem dla Zagranicy zwrócił uwagę, że propozycja ostrej dyscypliny budżetowej dla krajów strefy Euro nieprzypadkowo wychodzi w tym momencie, gdyż Komisja chciała wyprzedzić rekomendacje „grupy mędrców” pod przewodnictwem przewodniczącego Rady UE, Hermana von Rompuy […]

 

Nowak ocenił propozycję Komisji jako odważną, ale zastrzegł, że nie wiadomo co zostanie z niej po negocjacjach na forum Rady i Parlamentu Europejskiego: „już teraz widać duże podziały wśród państw członkowskich, nie spodziewam się aby zasada automatyzmu sankcji została zaakceptowana, szczególnie przez kraje, które mają duże problemy gospodarcze. W historii UE zdarzyło się przecież, że twórcy Paktu Stabilizacji – Niemcy i Francja – pierwsze go złamały. O tym będzie się pamiętać”.
Dyrektor Centrum Stosunków Międzynarodowych stwierdził też, że Polska powinna bardzo aktywnie definiować swoje interesy i już zacząć budować koalicje państw, gdyż za chwilę rozpocznie się w UE dyskusja nad podobnymi regulacjami wobec państw niebędących członkami strefy Euro.
Więcej:  http://www2.polskieradio.pl/zagranica/default.aspx?c=7