Ukazała się nowa publikacja Centrum Stosunków Międzynarodowych pt. Article V and NATO: the Core Clause.

Udostępniamy elektroniczną wersję nowej, anglojęzycznej publikacji Centrum Stosunków Międzynarodowych pt. „The Core Clause”, pod redakcją Marii Wągrowskiej i Bartosza Wiśniewskiego. Publikacja została poświęcona problematyce gwarancji bezpieczeństwa wynikających z artykułu V Traktatu Waszyngtońskiego jako kwestii kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy Środkowej. Publikacja podsumowuje prace prowadzone w ramach projektu Changing NATO and Central and East European Agenda, realizowanego we współpracy z the German Marshall Fund of the United States.

Pliki: