„Nord Stream 2 to element dzielenia Europy” – dr Małgorzata Bonikowska na antenie radia TOK FM [01.09.2016]