„Niektóre środowiska są skrajnie niechętne TTIP” – dr Małgorzata Bonikowska w audycji Więcej Świata radiowej Jedynki [14.07.2016]