Ta strona korzysta z plików cookie.

Nie wracajmy do błędów przeszłości – rozmowa z prof. Muhammadem Yunusem

24 czerwca 2020
Analizy

To może być dla świata ostatnia dekada na przeprowadzenie koniecznych zmian. Katastrofa klimatyczna, masowe bezrobocie z powodu szybkiego rozwoju technologicznego, narastający proces koncentracji bogactwa i rażących nierówności społecznych w połączeniu z rosnącym międzynarodowym napięciem oraz wzrostem popularności ruchów radyklanych – to dziś główne problemy i wyzwania. Pandemia koronawirusa z jednej strony spowodowała największy od stulecia kryzys, ale z drugiej, w skutek przerwania funkcjonowania gospodarek i społeczeństw pokazała, że nie tylko można coś zmienić, ale te działania mogą być szybsze i bardziej radykalne. Do tego namawia laureat Pokojowej Nagrody Nobla prof. Muhammad Yunus.

Tekst powstał m.in. na podstawie rozmowy z prof. Yunusem, przeprowadzonej on-line przez dr Małgorzatę Bonikowską, prezesa THINKTANK i CSM, 1 czerwca 2020 r.