„Nie powinniśmy kwestionować wartości strefy Schengen” – dr Małgorzata Bonikowska w Polsat News 2 [9.12.2015]