Ta strona korzysta z plików cookie.

Prof. Bolesław Balcerowicz

Prof. Bolesław Balcerowicz

Współpracownik

Generał Dywizji Sił Zbrojnych RP. Dowódca 2. Dywizji Zmechanizowanej w Nysie (1987-89) i 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie (1989-91). Przeszedł w stan spoczynku w 2003 r. Absolwent Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie (1971), Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie (1980) oraz GFC NATO Defence College w Rzymie (1997). Profesor zwyczajny, w latach 2000-2003 komendant-rektor Akademii Obrony Narodowej, od 2003 r. pracownik naukowy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji z dziedziny obronności państwa i międzynarodowych stosunków wojskowych.