Ta strona korzysta z plików cookie.

Dr Rafał Wiśniewski

Dr Rafał Wiśniewski

Współpracownik

Doktor nauk politycznych, wykładowca w Zakładzie Studiów Strategicznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współzałożyciel czasopisma naukowego „R/evolutions: Global Trends & Regional Issues”

(http://r-evolutions.amu.edu.pl). Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Azji Północno-Wschodniej.