Ta strona korzysta z plików cookie.

Dr Piotr Buras

Dr Piotr Buras

Współpracownik

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert ds. niemieckich, publicysta. Do czerwca 2006 pracownik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, wcześniej w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz Institute for German Studies uniwersytetu w Birmingham. Obecnie stypendysta Volkswagen Stiftung w ramach programu Common European Foreign and Security Policy Studies. Opublikował m.in. antologię „Pamięć wypędzonych. Grass, Benes i środkowoeuropejskie rozrachunki” (z Piotrem M. Majewskim), Warszawa 2003, „Dokąd prowadzi niemiecka droga? Polityka zagraniczna Niemiec 2001-2004″, Wrocław 2005 oraz „Polens Weg. Von der Wende bis zum EU-Beitritt” (z Henningiem Tewesem), Stuttgart 2005.