Ta strona korzysta z plików cookie.

Dr hab. Jerzy Kranz

Dr hab. Jerzy Kranz

Współpracownik

Doktor habilitowany, naukowiec i dyplomata. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego (1966-1970). Pracownik Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (1975-1990). Radca, a następnie radca – minister pełnomocny Ambasady RP w Niemczech (1991-1995). W latach 1995-1998 zastępca dyrektora Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dyrektor Departamentu Spraw Prawnych i Konsularnych, a następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (1998-2001). W latach 2001-2002 ambasador RP w Niemczech. Stypendysta Alexander von Humboldt – Stiftung. Autor publikacji z dziedziny prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych.