„Błędem jest postrzeganie euro tylko jako projektu gospodarczego” – dr Małgorzata Bonikowska w TOK FM [08.02.2017]