„Nagłe pojawienie się dużych grup cudzoziemców burzy dotychczasowy świat. Rosną niepokoje, wybuchają zamieszki” – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o migrantach w Grecji [08.03]