Ta strona korzysta z plików cookie.

Nabór kandydatur

4 lutego 2008
Wydarzenia

Kapituła Nagrody im. Lwa Sapiehy ogłasza nabór kandydatur do Nagrody na rok akad. 2008/09.

Nagroda im. Lwa Sapiehy pod Patronatem Prezydenta RP, mająca na celu honorowanie wybitnych zasług w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej, demokratycznej Białorusi – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz  w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Nagroda została ustanowiona w roku 2006 przez: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu (jako inicjatorów Nagrody) oraz podjęta i wsparta przez grupę uniwersytetów: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet w Białymstoku. Główne założenie Nagrody polega na tym, że w ciągu roku akademickiego Laureat odwiedza kolejne uniwersytety, gdzie otrzymawszy dobre warunki do życia i pracy, wykłada na tematy związane z historią lub spółczesnością Białorusi – realizując się jako wykładowca i umożliwiając studentom polskim zapoznanie się z zagadnieniami białoruskimi. Ponadto sam ma możliwość podjąć własne prace archiwalne i badawcze, dzięki dostępowi do zbiorów największych bibliotek akademickich w Polsce. Jeśli wynikiem pobytu Laureata będzie ksiązka – zostanie ona wydana drukiem w ramach stypendium.

Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata – od organizacji, instytucji, stowarzyszeń etc. lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o Nagrodę (pod warunkiem poparcia przez instytucje lub osoby zaufania publicznego) prosimy nadsyłać do Studium Europy Wschodniej do dn. 1 marca 2008 r. na adres  stypendia.studium@uw.edu.pl