„Młode pokolenie powinno być bardziej aktywne politycznie” – Paweł Rabiej w Polskim Radiu 24 [31.07.2015]