Międzynarodowe seminarium „India and Central Europe in a New Global Order” z udziałem CSM

Dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, uczestniczyła w międzynarodowym seminarium „India and Central Europe in a New Global Order, zorganizowanym przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.