Ta strona korzysta z plików cookie.

„Laos: między szansą na rozwój a ograniczeniami systemu” – analiza CSM

1 kwietnia 2016
Analizy

Przewodnicząc obecnie wspólnocie ASEAN, Laos stara się wykorzystać sprzyjającą koniunkturę polityczno-gospodarczą. Sprzyja temu także odbudowa przez USA wpływów w regionie Azji Południowo-Wschodniej, aby umocnić swoją pozycję w tej części świata. Ograniczenia dla tych zamierzeń wiążą się z coraz większym znaczeniem politycznym Chin i Wietnamu. Wyzwania dla władz Laosu dotyczą jednak nie tylko polityki zagranicznej i relacji z głównymi graczami w regionie, ale także utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i przeprowadzenia niezbędnych reform ustrojowych w kraju – pisze dr Tomasz Gerlach w analizie „Laos: między szansą na rozwój a ograniczeniami systemu”.

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Laos: między szansą na rozwój a ograniczeniami systemu