Labour Market Integration of Immigrant Youth

Ukazała się kolejna publikacja Centrum Stosunków Międzynarodowych i Internationales Forum Burg Liebenzell: „Labour Market Integration of Immigrant Youth – Polish and German Perspectives”.

Książka została opublikowana w ramach Integration Network for Immigrant Youth, dzięki pomocy finansowej Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.