Krystyna Iglicka na temat konsekwencji otwarcia rynku pracy przez Niemcy

Obszerny wywiad z Krystyną Iglicką na temat konsekwencji otwarcia rynku pracy dla Polaków przez Niemcy ukazał się w „Der Spiegel”.

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-78145160.html