Kontrapunkt: Jakimi wartościami powinna kierować się Polska w relacjach ze światem?