Ta strona korzysta z plików cookie.

Konferencja „Wizualizacja dla nauki” i panel naukowy moderowany przez CSM

18 września 2015
Wydarzenia

Otwartość na różne środowiska, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zmienianie specjalizacji, podejmowanie pracy w różnorodnych branżach – to wnioski z panelu „Jak wizualizacja może wspierać usprawnienie polskiej nauki”, moderowanego przez dr Małgorzatę Bonikowską, Prezesa CSM i partnera w ośrodku THINKTANK, podczas konferencji zorganizowanej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych „Lectorium”. W dyskusji wzięli udział: dr hab. Przemysław Biecek, dr Grzegorz Osiński, dr Andrea Scharnhorst, prof. Theresa Velden i prof. Borys Wróbel. 

Wizualizacja to ogólna nazwa graficznych metod tworzenia, takich jak obrazy, diagramy czy animacje, stosowanych dla analizy i szybkiego oraz przejrzystego przekazywania informacji. Analityka wizualna wspomaga analityków, decydentów i wszystkich zainteresowanych w przetwarzaniu wielkich ilości zróżnicowanych danych. Wizualizacja nauki, dziedzina na pograniczu badań naukowych i sztuki, ma za zadanie: odkrywać ukryte zależności w danych i przetwarzać je w informacje i wiedzę, wspomagać komunikację naukową oraz wspierać strategie badawcze poprzez pomoc w definiowaniu problemów. Rozwój tej dyscypliny stanowi odpowiedź na wzrastającą popularność nowych mediów audiowizualnych, zmieniających relacje tekstu, obrazu i dźwięku w różnych fazach badań naukowych.

Czytaj więcej na temat konferencji „Wizualizacja dla nauki” >>

Prezentacje prelegentów >>
Filmowe podsumowanie konferencji >>
Galeria zdjęć >>