Ta strona korzysta z plików cookie.

Konferencja w Bitoli „Poland and the Balkans in Europe – Successes and Challenges”

28 czerwca 2022
Wydarzenia

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Faculty of Law University „St. Kliment Ohridski ” – Bitola są głównymi organizatorami międzynarodowych warsztatów oraz konferencji pt. Poland and the Balkans in Europe – Successes and Challenges, które odbędą się w Bitoli (Macedonia Półncona) w dniach 1-2 lipca br. (link do programu konferencji i program warsztatów).

Wydarzenia te są realizowane w ramach naukowo-dydaktycznego grantu zatytułowanego „Balkan Ambitions and Polish Inspirations”, który jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″.

Głównymi gośćmi konferencji będą m.in. Bisera Kostadinovska-Stojcevska, Minister Kultury Macedonii Północnej oraz Wojciech Tyciński, Ambasador RP w Macedonii Północnej.

Organizatorzy konferencji i warsztatów postawili sobie dwa zadania do realizacji. Pierwszym jest prezentacja polskich osiągnięć i sukcesów wynikających z transformacji oraz zdefiniowanie wyzwań stojących przed Polską. Drugim zadaniem jest przedstawienie najważniejszych wyzwań stojących przed państwami bałkańskimi, identyfikacja ich potrzeb oraz problemów wynikających z różnych doświadczeń historycznych i politycznych.  Rezultatem konferencji powinno być wzajemne poznanie i zrozumienie specyfiki poszczególnych państw biorących udział w projekcie. Celem polskich uczestników jest przekazanie partnerom bałkańskim własnych doświadczeń wynikających z transformacji politycznej, gospodarczej, prawnej, społecznej i kulturowej naszego kraju.

Organizatorzy mają nadzieję, że formy współpracy przewidziane w grancie pozwolą na bezpośredni kontakt i wzajemne oddziaływanie różnych środowisk opiniotwórczych z Polski i Bałkanów Zachodnich. Konferencja i warsztaty powinny przyczynić się do pogłębienia wzajemnych kontaktów i nawiązania kolejnych, co z pewnością przełoży się na budowanie trwałej, długoletniej współpracy i stworzenia korzystnego obrazu Polski w środowisku akademickim, dziennikarskim i pozarządowym w państwach bałkańskich.

Głównymi reprezentantami naukowymi Uniwersytetu Warszawskiego są pracownicy akademiccy Centrum Europejskiego oraz WNPiSM. Projekt jest realizowany we współpracy z bałkańskimi instytucjami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi: University „St. Kliment Ohridski” – Bitola (North Macedonia), University of “Ss. Cyril and Methodius” Skopje,  University of Montenegro,  University of Niś (Serbia),  Institute for Research and European Studies (North Macedonia) . Głównymi polskimi partnerami w projekcie są: Centrum Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej oraz Instytut Europy Środkowej.

Link do spotkania online dostępny jest TUTAJ.