Konferencja „Uniwersyteckie Dni Dyplomacji” pod patronatem i z udziałem CSM

Dyplomacja publiczna wobec wyzwań współczesnego świata ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji kulturalnej, gospodarczej, „pierwszych dam”, cyfrowej, sportowej oraz obywatelskiej, a także przykłady działań  podejmowanych w tych dziedzinach przez państwa – wokół powyższych zagadnień koncentrowała się dyskusja podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Uniwersyteckie Dni Dyplomacji”, zorganizowanej przez Koło Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego. Centrum Stosunków Międzynarodowych było patronem wydarzenia, natomiast Prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska uczestniczyła jako ekspert w panelu dyskusyjnym poświęconym dyplomacji obywatelskiej.

Panelistami podczas konferencji byli też m.in.: Jan Krzysztof Bielecki (Premier RP w 1991 r., w latach 2003-2010 Prezes Zarządu Banku Pekao), Paweł Potoroczyn (Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza), prof. Andrzej Ziemba (Polska Akademia Nauk) i Jolanta Kwaśniewska (pierwsza dama Polski w latach 1995-2005, Prezes Fundacji „Porozumienie bez barier”).

Czytaj więcej na temat wydarzenia >>