Konferencja „Stosunki polsko-litewskie – diagnoza i najważniejsze wyzwania”.

9 lipca 2012 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, odbędzie się konferencja „Stosunki polsko-litewskie – diagnoza i najważniejsze wyzwania”.

Organizatorzy konferencji: Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego [Warszawa, Polska], MISO (Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego) [Warszawa, Polska], Centrum Działań Społecznych ADVERSUS [Wilno, Litwa], Res Publica Nowa [Warszawa, Polska].

Zgłoszenia: lista(at)oapuw.pl